• JOIN
 • 오시는길

CUSTOMER CENTER

 • 방주소식
  • 공지사항
  • 언론자료
  • 신우회소식
 • 홍보영상
 • 전자브로슈어
 • 방주갤러리

제목 : 방주광학 2013년 수출입은행 히든 챔피언 육성 대상기업 선정
글쓴이 : 방주
• 조회 : 6,110  
사진2(인증패 전달).JPG
<김용환 수출입은행장 7월11일 방주광학㈜ 본사 방문>

 
 
                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                            
 


 
   
 

주소 : 경기도 평택시 진위면 삼남로 745-34번지
TEL: 031) 617-0700  FAX: 031) 617-9320  E-MAIL: bjopto@bjopto.com
COPYRIGHT© 2005-2023 BJOPTO.COM, ALLRIGHTS RESERVED.